Hankkeet

 

Pelastuslaitoksen kumppanuusverkosto on pelastustoimen hankeyhteistyön ytimessä

Monialainen ja usein poikkihallinnollinenkin hankeyhteistyö eri yhteistyökumppaneiden kanssa tukee verkostomaista toimintaa sekä tarjoaa aina uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua toimialan kehittämiseen.

Ajankohtaisia hankkeita, joissa Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on aktiivisesti mukana:

  • Strategisella viestinnällä vaikuttavuutta pelastustoimeen -hanke, Pelastusopisto
  • Arvioiva valvontamenetelmä -hanke, loppuraportti ja valvontamentelmän esite
  • Osaamisen kehittämisen jatkohanke OKA2 -hanke, Pelastusopisto
  • Pelastustoimen ja siviilivalmiuden suorituskyky ja suunnitteluperusteet -hanke, Sisäministeriö
  • Pelastuslaitosten yhteinen ICT -hanke
  • Ensihoitajien fyysisen toiminta- ja työkyvyn arviointi ja edistäminen työuran kaikissa vaiheissa, Työterveyslaitos
  • Tokeva 2020 -hanke
  • Biodecon -hanke