Hankkeet

 

Pelastuslaitoksen kumppanuusverkosto on pelastustoimen hankeyhteistyön ytimessä

Monialainen ja usein poikkihallinnollinenkin hankeyhteistyö eri yhteistyökumppaneiden kanssa tukee verkostomaista toimintaa sekä tarjoaa aina uudenlaisia mahdollisuuksia osallistua toimialan kehittämiseen.

Ajankohtaisia hankkeita, joissa Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on aktiivisesti mukana: