Skip to main content

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien 22 pelastuslaitoksen vapaaehtoinen yhteenliittymä. Kumppanuusverkoston tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.

Kumppanuusverkoston toiminta on aloitettu vuonna 2008 ja verkosto toimii Kuntaliiton yhteydessä. Verkostoyhteistyön avulla pyrimme vähentämään pelastuslaitosten päällekkäistä työtä sekä lisäämään yhteisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vahvuutena on tasa-arvoinen verkostomainen työskentely.

Kumppanuusverkoston kautta teemme yhteistyötä ja luomme lisää turvallisuutta jokaiselle!

Lue lisää

Uutiset

ilotulitus

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä

Muistathan tehdä pelastusviranomaiselle ilmoituksen ilotulitteiden käytöstä hyvissä ajoin ennen suunniteltua käyttöä! 

Arvioiva valvontamenetelmä

Arvioiva valvontamenetelmä hanke onnistuneesti maaliin

Hankkeen keskeiset tavoitteet saavutettiin. Hankkeen aikana luotiin sekä sisällölliset että tekniset määrittelyt, sekä koulutusmateriaalia arvioivan valvontamenetelmän toiminnasta.

Uimahallien kemikaalit

Ohje allasvesikemikaalien varastoinnista julkaistu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on yhteistyössä pelastusviranomaisen kanssa laatinut ohjeen allasvesikemikaalien turvallisesta varastoinnista

Pelastuslaitosten yhteistyö

Hae lisää