Skip to main content

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien 22 pelastuslaitoksen vapaaehtoinen yhteenliittymä. Kumppanuusverkoston tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.

Kumppanuusverkoston toiminta on aloitettu vuonna 2008 ja verkosto toimii Kuntaliiton yhteydessä. Verkostoyhteistyön avulla pyrimme vähentämään pelastuslaitosten päällekkäistä työtä sekä lisäämään yhteisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vahvuutena on tasa-arvoinen verkostomainen työskentely.

Kumppanuusverkoston kautta teemme yhteistyötä ja luomme lisää turvallisuutta jokaiselle!

Lue lisää

Uutiset

Yhteistyöverkosto

Uusi turvallisuuspalveluiden koordinaattori on valittu

Turvallisuuspalveluiden uudeksi koordinaattoriksi on valittu tutkimusjohtaja Esa Kokki Pelastusopistolta ja hän aloittaa Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston tehtävässä 1.2.2022.

Lue tiedotteesta lisää.

Pelastuslaitokset hyvinvointialueilla

Pelastuslaitokset hyvinvointialueilla

Palvelukokonaisuus -hanke on julkaissut hankkeen tuotoksena yhteistä aineistoa hyvinvointialue -uudistuksen viestinnän tueksi.

Aineistot suomeksi: Pelastuslaitokset hyvinvointialueilla | Pelastuslaitokset

och på svenska: Räddningsverken och vårdreformen | Pelastuslaitokset

yhdessä

Pelastuslaitoksilla ehdoton nollatoleranssi seksuaalista häirintää ja syrjintää kohtaan

Pelastuslaitoksilla on ehdoton nollatoleranssi kaikenlaista häirintää ja syrjintää kohtaan. Pelastusjohtajat sitoutuvat siihen, että häirinnän ennaltaehkäisyä edistetään pelastuslaitoksilla systemaattisin keinoin kuten esimerkiksi yhtenäisin ohjein, lisäämällä koulutusta ja lisäämällä tietoisuutta käytössä olevista ilmoitusmenettelyistä.

Pelastuslaitosten yhteistyö

Hae lisää