Skip to main content

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien 22 pelastuslaitoksen vapaaehtoinen yhteenliittymä. Kumppanuusverkoston tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.

Kumppanuusverkoston toiminta on aloitettu vuonna 2008 ja verkosto toimii Kuntaliiton yhteydessä. Verkostoyhteistyön avulla pyrimme vähentämään pelastuslaitosten päällekkäistä työtä sekä lisäämään yhteisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vahvuutena on tasa-arvoinen verkostomainen työskentely.

Kumppanuusverkoston kautta teemme yhteistyötä ja luomme lisää turvallisuutta jokaiselle!

Lue lisää

Uutiset

Valvontatoiminta

Pelastustoimen valvonnan palveluita koskeva asiakaskysely / Kundenkät om räddningsväsendets övervakningstjänster

Sisäministeriö kartoittaa asiakaskyselyllä kokemuksia pelastuslaitosten valvonnan palveluista. / Inrikesministeriet gör en kundenkät för att kartlägga kundernas upplevelser av räddningsverkens övervakningstjänster.

Avustusta öljylämmityksen vaihtoon

Pientalojen omistajille tarjolla valtionavustusta

Ympärivuotisessa asuinkäytössä olevien pientalojen omistajille on tarjolla valtionavustusta vuosina 2020 - 2022 öljylämmitysjärjestelmän poistamiseen ja korvaamiseen muilla lämmitysmuodoilla.

Nuohooja

Anna palautetta nuohousuudistukseen liittyen

Nuohouspalvelujen järjestämistä koskevat pelastuslain muutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Kokoamme palautetta uudistukseen liittyen.

Pelastuslaitosten yhteistyö

Hae lisää