Skip to main content

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien 22 pelastuslaitoksen vapaaehtoinen yhteenliittymä. Kumppanuusverkoston tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.

Kumppanuusverkoston toiminta on aloitettu vuonna 2008 ja verkosto toimii Kuntaliiton yhteydessä. Verkostoyhteistyön avulla pyrimme vähentämään pelastuslaitosten päällekkäistä työtä sekä lisäämään yhteisen vaikuttamisen mahdollisuuksia. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston vahvuutena on tasa-arvoinen verkostomainen työskentely.

Kumppanuusverkoston kautta teemme yhteistyötä ja luomme lisää turvallisuutta jokaiselle!

Lue lisää

Uutiset

Uimahallien kemikaalit

Ohje allasvesikemikaalien varastoinnista julkaistu

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes) on yhteistyössä pelastusviranomaisen sekä Uimahalli- ja kylpylätekninen yhdistys ry:n (UKTY ry) kanssa laatinut ohjeen allasvesikemikaalien turvallisesta varastoinnista.

Pidä huolta öljysäiliöstäsi

Pidä huolta öljysäiliöstäsi

Säännöllisesti tehdyt huollot ja tarkastukset pidentävät niin öljysäiliön kuin koko öljylämmitysjärjestelmän käyttöikää.

Uutiskirje kansi toukokuu 2020

Kevään Feeniks -uutiskirje on julkaistu

Toukokuun uutiskirjeessä paljon ajanohtaisia aiheita ja verkostokuulumisia.

Pelastuslaitosten yhteistyö

Hae lisää