Pelastustoimen palvelukokonaisuuksien kuvaaminen -hanke

 

Palvelukokonaisuus hankkeen tarkoituksena on tukea hyvinvointialueiden ja kuntien välisen yhteistyön muodostumista pelastustoimen osalta.

 • Luodaan yhdenmukaisia alueellisia ja paikallisia perusteita tulevaisuuden pelastustoimen palvelutasoon, tehtäviin ja rahoitukseen.
 • Tunnistetaan pelastustoimen palveluihin kytkeytyvät yhteistyötahot ja keskeiset rajapinnat.
 • Osallistetaan palvelukokonaisuuksien kuvaamiseen asiakkaita ja yhteistyötahoja yli toimialarajojen yhteiskehittämisen menetelmin.
 • Luodaan laajempaa yhteistä näkemystä pelastustoimen palvelujen mitoitus- ja rahoitusperusteista hyvinvointialueilla. 

Hankkeen tavoitteena on palvelukokonaisuuksien kuvaaminen, jotta tunnistetaan pelastustoimen palveluiden yhteiset rajapinnat hyvinvointialueiden palvelutuotannon kanssa sekä vahvistetaan yhteistä näkemystä mahdollisuuksista toimia poikkihallinnollisesti yli toimialarajojen.

 

Hankkeen toteutus

Palvelukokonaisuuksien ja palvelurajapintojen kuvaaminen

Hanketyö käynnistyy kesäkuussa 2021 yhteisillä työpajoilla kolmessa eri palvelukokonaisuudessa, joissa kootaan yhteinen kuva palveluiden nykytilanteesta, palvelutuotannon rajapinnoista sekä luodaan yhteistä tulevaisuuskuvaa palvelukokonaisuuksista kohti hyvinvointialue -uudistusta siirryttäessä.

Palvelukokonaisuuksien työstämisen kautta kootaan myös yhteistä tilannetietoa pelastuslaitosten valmistelutilanteesta sekä mahdollisista konkreettisista tukitarpeista hyvinvointialueille siirtymiseen liittyen.

 • Palveluiden yhdyspinnat tulevilla hyvinvointialueilla sekä yhdyspinnat kuntien ja muiden keskeisten sidosryhmien kanssa
 • Yhteinen näkemys mahdollisuuksista toimia poikkihallinnollisesti yli toimialarajojen
 • Tulevaisuuden asiakkuudet ja palvelukokonaisuudet
 • Keskeiset sidosryhmät, toimijat ja vastuut  

Palvelukokonaisuus -hankkeen tulevia tilaisuuksia

 • Tukipalveluiden ja Kuntaliiton SOTE -muutostuen yhteistilaisuus 29.9. klo 13-15
 • Tilanne- ja johtokeskuspalvelut, hankkeiden yhteistilaisuus 27.10. klo 9-11
 • Muita hyvinvointialuevalmistelua tukevia tilaisuuksia:
  • Kuntaliiton Tukipalvelut sote -uudistuksessa webinaari 8.10. klo 9-11
  • Sote -tulevaisuuspäivä - omaisuusjärjestelyt ja kiinteistöt verkkoseminaari 9.11. klo 9-12

Edellytysten luominen hyvinvointialueille siirtymiselle ja pelastustoimen liittämiselle osaksi hyvinvointialueiden laajempaa palvelutuotannon kokonaisuutta.

 • Laajemman palvelutuotannon kokonaiskuvan muodostaminen
 • Tarvittavien yhteyksien luominen hyvinvointialueille ja kuntiin
 • Hyvinvointialueelle siirtymisen vaatimien toimenpiteiden tunnistaminen ja priorisointi
 • Yhteinen näkemys ja tuotosten yhteensovittaminen

Hankkeen tuotoksena syntyy yhteinen toimintamallin kuvaus, miten tulevaisuudessa palvelukokonaisuuksiin liittyvää tietoa tuotetaan ja hyödynnetään. Toimintamallin kuvaus sekä pelastustoimen palveluihin, niiden mallintamiseen ja kokonaisuuksiin liittyvä tieto kootaan lopputuotteena laadittavaan Pelastustoimen palvelukokonaisuus -käsikirjaan.

Hanke kokoaa yhteiseen käsitepankkiin pelastustoimen palveluihin ja toimintaan liittyviä käsitteitä, joita on määritelty useissa käynnissä olevissa toimialan hankkeissa. Käsitepankista saa lisätietoja hankepäälliköltä.

Hanke toteutetaan ajalla 1.5.-31.12.2021. Vastuupelastuslaitoksena hankkeessa toimii Etelä-Savon pelastuslaitos ja toteutukseen osallistuu yhteensä 12 pelastuslaitosta. Hankkeen tuotokset ovat yhteisiä ja kaikkien pelastuslaitosten hyödynnettävissä.

Lisätietoja:

Hankepäällikkö Terhi Virtanen, etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi, +358 43 826 7361

 

 

Yhdyspinnat