Ensihoitopalvelut

 

Pelastuslaitokset ovat sitoutuneet ensihoidon laatu- ja potilasturvallisuuden jatkuvaan kehittämiseen

Ensihoitopalveluiden järjestämisvastuu on Terveydenhuoltolain mukaisesti sairaanhoitopiireillä. Pelastuslaitokset järjestävät ensihoitopalveluita yhteistoiminnassa sairaanhoitopiirin kanssa. Ensihoitopalveluihin voivat kuulua kenttä- ja hallintojohtaminen, ensivastetoiminta sekä perus- ja hoitotason ensihoitopalvelut. Useat pelastuslaitokset toteuttavat porrastettua ensihoitopalvelua ja muutamilla pelastuslaitoksilla on myös lääkärihelikopterin HEMS-pelastaja -toimintaa.

Pelastuslaitosten yhteistyön muotoja ensihoitopalveluihin liittyen on mm. kansallinen ensihoidon koulutusverkosto, johon kuuluu jäseniä pelastuslaitosten lisäksi sairaanhoitopiireistä, FinnHems lääkärihelikopteripalveluista, Sosiaali- ja terveysministeriöstä, Hätäkeskuslaitokselta, Puolustusvoimista, Rajavartiolaitokselta, Pelastusopistolta ja lukuisista muista oppilaitoksista sekä yksityisiltä palveluntuottajatahoilta. Ensihoidon laadun- ja potilasturvallisuuden varmistaminen yhtenäisin osaamisenhallinnan periaattein on kaikkien ensihoidon toimijoiden yhteinen tahtotila.

Lisäksi tärkeä verkostoyhteistyön osa on ensihoidon tilastojen kokoaminen ja erityisesti viime vuosina on korostunut ensihoidon uhka- ja väkivaltatilastojen kehityksen kansallinen seuranta.

Viimeisin mediatiedote uhka- ja väkivaltatilastoista on julkaistu helmikuussa 2021.