Pelastusalan asiantuntijapankki medialle

 

Asiantuntijapankki medialle

Asiantuntijapankin tarkoituksena on palvella mediaa ja muita tiedon tarvitsijoita kiireettömissä tilanteissa pelastuslaitosten toimintaa ja palveluita koskevissa ajattomissa teemoissa sekä pelastusviranomaisten asiantuntemukseen liittyvissä aiheissa. Huomaathan, että pelastuslaitokset vastaavat kukin alueensa onnettomuusviestinnästä sekä tiedottamisesta pelastusviranomaisen vastuulle kuuluvista tehtävistä. Pelastuslaitosten yhteystiedot löydät täältä.

Asiantuntijapankista löydät erilaisia pelastuslaitosten asiantuntijoita aihealueittain:

 

Onnettomuuksien ehkäisy

 • Palotarkastukset ja paloturvallisuuden itsearviointi
 • Turvallisuusviestintä, esimerkiksi turvallisuuskoulutukset, turvallisuudesta viestiminen julkisuudessa, yleisötapahtumat, turvallisuuskasvatus
 • Kemikaaliturvallisuus esimerkiksi ilotulitteet, vaarallisten kemikaalien käsittely, myynti ja varastointi
 • Tapahtumaturvallisuus, yleisötapahtumien ensiapu- ja pelastussuunnitelmat

 

Pelastustoiminta

 • Eläinten pelastus
 • Putoamisvaarallisella alueella työskentely, esimerkiksi köysipelastaminen ja nostolava
 • Sukellustoiminta
 • Liikenneonnettomuudet
 • Akkupalot ja sähköautojen paloturvallisuus
 • Maasto- ja metsäpalot
 • Rakennuspalot
 • Öljyntorjunta, pelastusviranomaisen vastuulle kuuluva sisältö
 • Säteilyonnettomuudet
 • Pelastuslaitosten tilannekeskuspalvelut
 • Pelastuslaitosten palontutkinta
 • Varautuminen, väestönsuojelu ja valmiussuunnittelu
 • Fyysinen toimintakyky ja työkyky pelastuslaitoksilla
 • Sopimuspalokuntatoiminta

 

Pelastusalan tutkimus, kehittäminen ja tilastot

 • Pelastustoimen tilastot
 • Pelastusalan tutkimus
 • Polttokokeet ja testaustoiminta
 • Pelastustoimen palvelutasopäätökset ja riskianalyysityö

 

Pelastuslaitosten asiantuntijat ovat tavoitettavissa virka-aikana.

 

Pankin asiantuntijuuksia ja pankkia on tarkoitus laajentaa edelleen monimuotoisemmaksi sekä kattamaan myös muiden pelastusalan organisaatioiden asiantuntijoita. Alta löydät linkkejä myös muihin pelastusalan organisaatioihin:

Pelastusopisto

 • Pelastusopisto medialle
  • Pelastustoimen tilastot, tutkimus ja kehittäminen: tutkimus(at)pelastusopisto.fi
  • Osaamisen kehittäminen
   • Tutkintoon johtava koulutus: tutkintokoulutus(at)pelastusopisto.fi 
   • Ammatillinen täydennyskoulutus: taydennyskoulutus(at)pelastusopisto.fi 
   • Varautumiskoulutus: varautumiskoulutus(at)pelastusopisto.fi
   • Sopimushenkilöstön koulutus: sopimushenkilostokoulutus(at)pelastusopisto.fi
  • Viestintä: viestinta(at)pelastusopisto.fi
  • Pelastusopiston opettajat, tutkijat ja muut asiantuntijat vastaavat tarvittaessa osaltaan substanssialueita koskeviin kysymyksiin koulutuksen, tutkimus- ja kehittämistoiminnan sekä kehittämishankkeiden osalta.

Muita pelastusalan toimijoita

Muut toimijat


 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston viestintä

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien pelastuslaitosten yhteinen verkosto, jonka tarkoituksena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja lisätä pelastuslaitosten palvelujen laatua, tehokkuutta ja yhdenmukaista toimintaa.

Kumppanuusverkoston viestinnän pääasiallinen tavoite on verkostoyhteistyön ja sen toiminnan tukeminen sekä pelastusalan näkyväksi tekeminen.

Kumppanuusverkostolla ei ole mediapäivystystä.