Turvallisuuspalvelut

 

Pelastuslaitosten turvallisuuspalvelut ovat lakisääteistä viranomaistoimintaa

Pelastuslaitokset tuottavat alueellaan monialaisia asiantuntijapalveluita, jotka liittyvät:

 • rakentamiseen ja kaavoitukseen
 • kemikaaliturvallisuuteen (yhteydenotto kemikaaliasiantuntijalle oman kuntasi pelastuslaitokselle)
 • yleisötilaisuuksien järjestämiseen ja erikoistehosteiden käyttöön
 • palo- ja poistumisturvallisuuden suunnittteluun
 • palontutkintaan
 • jatkuvuuden- ja riskienhallintaan
 • toimintaympäristön analyysiin

Turvallisuuspalveluita pelastuslaitoksilla ovat mm:

 • valvonta
 • ohjaus ja neuvonta
 • turvallisuussuunnittelu
 • turvallisuusviestintä
 • turvallisuuskoulutukset

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto tekee koordinoitua yhteistyötä monella eri turvallisuuspalveluiden toiminnan alueella. Yhteistyötä toteutetaan erilaisten hankkeiden ja asiantuntijaverkostojen kautta. Turvallisuuspalveluiden yhteistyötä koordinoi palvelualueelle nimetty valmisteleva sihteeristö, ennakointiryhmä sekä käynnissä oleviin hankkeisiin liittyvät ohjausryhmät.

Yhteistyökumppanit ovat tärkeä osa kumppanuusverkoston ja erityisesti turvallisuuspalveluiden toimintaa. Keskeisiä yhteistyötahoja ja sidosryhmiä turvallisuuspalveluiden toimintaan liittyen ovat pelastusalaan liittyvät muut toimijat ja viranomaiset sekä järjestöt:

Erilaisista käynnissä olevista hankkeista löytyy lisätietoa hankkeet -sivulta.

 

Lisätietoja:

Turvallisuuspalveluiden koordinaattori

Esa Kokki

puh. 050 471 7650

etunimi.sukunimi@kuntaliitto.fi