Pelastusjohtajat

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylintä päätösvaltaa käyttää pelastusjohtajien kokous

Pelastusjohtajien kokous edustaa kaikkia Suomen pelastuslaitoksia (21). Pelastusjohtajien kokous toimii yhteisen kannanmuodostuksen foorumina kaikille pelastuslaitoksille yhteisten strategisten kysymysten osalta. Pelastusjohtajien kokous hyväksyy pelastusjohtajien hallituksen valmistelemat esitykset sekä päättää verkoston toimintaperiaatteista ja strategiasta.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkostolla on hallitus. Hallitukseen kuuluu pelastusjohtajien puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä palvelualueiden puheenjohtajat. Hallitus valmistelee päätösesitykset pelastusjohtajien kokoukselle sekä hyväksyy hallitukselle tehdyt päätösesitykset esimerkiksi nimeämispäätöksiin ja yhteisten lausuntojen valmisteluun liittyen.

Pelastusjohtajien kokous ja hallitus kokoontuvat säännöllisesti kuukausittain pois lukien heinäkuu.