Näytetään 1 - 10 kaikkiaan 95 hakutuloksesta

Opas nestekaasun turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin ravintoloissa

Tämä opas on tarkoitettu ravintolan toiminnanharjoittajalle nestekaasun turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin ravintolassa.

Opas on julkaistu helmikuussa 2024.

Perhehoidon poistumisturvallisuusselvitys

Perhehoidon poistumisturvallisuusselvitys -lomake.

Lomake julkaistu maaliskuussa 2024.

Perhehoidon asumisturvallisuuden tarkistuslista

Perhekodin asumisturvallisuuden tarkistuslista on tarkoitettu helpottamaan paloturvallisuuden ja tapa-turmavaarojen arviointia perhekodeissa. Tarkistuslista on suunniteltu perhekodin tarpeisiin.

Perhehoidon poistumisturvallisuusselvitys -lomake.

 

Tarkistuslista on julkaistu maaliskuussa 2024.

Ilmoituslomake vaarallisen kemikaalin teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettamiseen ja keskeyttämiseen

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston lomake, jolla ilmoitetaan vaarallisen kemikaalin teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettaminen tai keskeyttäminen vuotta pidemmäksi ajaksi. 

Lomake on valmistunut marraskuussa 2023.

Opas asunnosta olevasta palonvaarasta tai onnettomuusriskistä ilmoittamiseen

Tämä opas on tarkoitettu ilmoitusvelvollisille viranomaisille ja henkilöille, joiden tulee tehdä pelastusviranomaiselle ilmoitus asunnossa olevasta palonvaarasta tai onnettomuusriskistä. Mikäli asukkaat tai omaiset havaitsevat riskejä asunnossa, oppaan ohjeilla he voivat pienentää havaittuja riskejä.

Opas on julkaistu maaliskuussa 2024.

Vedyn käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus

Tukesin sivustolla on julkaistu vedyn tuotanto-, siirto- ja jakelumuotoja ja turvallisia ratkaisuja näiden toteuttamiseen esittelevä opas.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Turvallisuuspalvelut palvelualueen Kemikaalivalvonnan asiantuntijaverkosto on osallistunut oppaan valmisteluun.

Oppaan tarkoituksena on antaa perustietoa vedystä ja sen vaaroista sekä vedyn erityisominaisuuksista huomioitavaksi vedyn tuotannossa ja käytössä. Tavoitteena on myös selkeyttää viranomaisvaatimuksia vetylaitosten ja jakeluasemien sijoituksessa, sekä esitellä turvallisuusnäkökohtia suunnittelussa huomioon otettavaksi. Opas keskittyy vedyn tuotantoon ja käyttöön, ja esim. kuljetukseen ja sen turvallisuusvaatimuksiin ei tässä oppaassa oteta kantaa.

Linkki oppaaseen: Vedyn käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Opas on julkaistu tammikuussa 2024.

Joulun 2023 uutiskirje on julkaistu

Joulun 2023 uutiskirje on julkaistu. Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto toivottaa pelastuslaitoksille ja yhteistyökumppaneilleen hyvää joulun aikaa ja menestystä tulevalle vuodelle!

Hyvinvointialueen valmiussuunnitelman yleisen osan mallipohja (LUONNOS)

Hyvinvointialueiden konsernitasolle suunnattu valmiussuunnitelman yleisen osan mallipohja.

Kyseisen mallipohjan lopullinen versio tullaan julkaisemaan suomeksi ja ruotsiksi osana Hyvinvointialueen varautumisen oppaan päivitettyä versiota vuodenvaihteessa 2023-2024 www.hyvil.fi

Palontutkinnan teematutkinnat 2012-2022

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Turvallisuuspalvelut-palvelualueen Palontutkinnan asiantuntijaverkosto on tehnyt vuosittain teematutkintoja, joiden raportit vuosilta 2012-2022 on luettavissa oheisista linkeistä:

 

 

Opas paloriskikohteiden ilmoittamiseen, valvontaan ja viranomaisyhteistyöhön

Oppaan tavoite on yhdenmukaistaa pelastuslain 42 §:n mukaista paloriski-ilmoitusmenettelyä sekä siihen liittyvän valvonnan tehokasta toteuttamista sekä tukea käytännön työtä paloriskikohteissa. Oppaaseen on kerätty eri pelastuslaitosten hyviä käytänteitä sekä eri hankkeiden tuottamia suosituksia. Opas antaa toimintamalleja ja suosituksia pelastusviranomaisille sekä muille viranomaisille ja yhteistyötahoille paloriskikohteiden valvontaan liittyvään työhön. 

Opas on tarkoitettu paloriskikohteiden kanssa työskenteleville henkilöille sekä pelastusviranomaisille avuksi oman työn suunnitteluun, toteuttamiseen, seurantaan, arviointiin ja kehittämiseen. Aihetta käsitellään käytännönläheisesti ja opas jättää liikkumavaraa alueista johtuville eroille ja paikallisesti sovittaville yhteistyöjärjestelyille. Oppaalla pyritään tukemaan järjestelyjä paikallisen yhteistyön luomiseksi ja kehittämiseksi. Oppaassa on myös esitelty eri yhteistyötahojen työtä sekä velvollisuuksia tulipalo- ja onnettomuustilanteita ennaltaehkäisevän yhteistyön parantamiseksi.

Opas on valmistunut 2019.