Uutiset

Uutiset

ihmiset halaavat toisiaan

Miten ikäihmisten asumisen turvallisuudesta huolehditaan? -webinaari 22.5.2024

Hyvil ja THL järjestävät kuukausittain avoimen Alueiden HYTE-tuki -verkkotapaamisen. Tilaisuudessa kuullaan hyvinvointialueiden HYTE-työn kehittämiseen ja liittyviä alustuksia sekä käydään yhteistä keskustelua.

Ohjelma 22.5. klo 13-13:50

keltainen ambulanssi torilla

Uhka- ja väkivaltatilanteet ensihoidossa lisääntyneet

Vuonna 2023 ensihoitopalveluissa kohdattiin Suomessa yhteensä 363 uhka- tai väkivaltatilannetta, mikä on kaksinkertainen määrä kahteen edelliseen vuoteen verrat-tuna. Lukumäärä on palannut vuosien 2018–2020 tasolle. Tiedot ilmenevät Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston keräämistä ensihoitopalvelujen uhka- ja väkivaltatilanneilmoituksista.

Kuvassa webinaarin mainostekstiä ja valokuva kahvikupista ja kannettavasta tietokoneesta.

Turvallisesti kaiken ikää -webinaari 30.5.2024

Turvallisesti kaiken ikää - Koti- ja vapaa-ajan tapaturmien ehkäisyn ohjelman 2021-2030 paloturvallisuuden toimenpiteiden seuranta on siirtynyt Hyvinvointialueyhtiö Hyvil Oy:lle. 

Ohjelman tavoite on, että kenenkään ei tarvitse kuolla tai loukkaantua vakavasti tapaturman seurauksena. Konkreettinen tavoite on 25 prosentin vähenemä vuoden 2020 tasosta. Ohjelmalla on seitsemän teemaa: