Pelastustoiminnan palvelut

 

Pelastustoiminta on lakisääteistä viranomaistoimintaa

Pelastustoiminnalla tarkoitetaan kiireellisiä tehtäviä, joiden tarkoituksena on pelastaa ja suojata ihmisiä, omaisuutta ja ympäristöä onnettomuuden uhatessa tai sattuessa sekä rajoittaa onnettomuudesta aiheutuvia vahinkoja ja lieventää onnettomuuden seurauksia.

Pelastuslaitokset tekevät yhteistyötä kumppanuusverkostossa pelastustoiminnan palveluiden ja pelastustoiminnan johtamisen kehittämisessä. Yhteistyötä toteutetaan muun muassa hankkeissa, pysyvissä kehittämistyöryhmissä sekä kansallisena ja alueellisena arjen yhteistyönä useiden eri toimijoiden välillä. Pelastustoiminnan näkökulmasta keskeisiä yhteistyökumppaneita ovat kunnat, muut viranomaiset, sopimuspalokunnat sekä erilaiset pelastustoimintaa tukevat vapaaehtoiset toimijat ja järjestöt.

Pelastustoiminnan palvelut liittyvät erilaisiin onnettomuustilanteisiin kuten esimerkiksi:

  • tulipaloihin
  • liikenneonnettomuuksiin
  • pelastustehtäviin vesillä
  • luonnon aiheuttamiin onnettomuuksiin sekä niiden torjuntaan
  • vaarallisten aineiden aiheuttamiin onnettomuuksiin sekä niiden torjuntaan
  • öljyntorjuntaan
  • eläinten pelastamiseen
  • väestönsuojeluun
  • kansainväliseen pelastustoimintaan