Pelastuslaitosten tukipalvelut

 

Pelastuslaitosten tukipalvelut turvaavat toimintaa ja ydinpalveluiden edellyttämiä resursseja 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston yhteistyö tukipalveluissa on monialaista. Pelastuslaitosten tukipalvelut liittyvät pelastuslaitosten ydinpalvelujen turvaamiseen, resurssien varmistamiseen ja laaja-alaiseen yhteistyöhön eri sidosryhmien kanssa.

Tukipalveluissa pelastuslaitosten yhteinen tekeminen kohdentuu henkilöstö- ja taloushallinnon yhteistyöhön, yhteisten periaatteiden linjaamiseen hankinta- ja sopimusasioissa sekä monipuoliseen hankeyhteistyöhön esimerkiksi työsuojeluun, henkilöstön työhyvinvointiin, pelastustoimen yhdenvertaisuuden edistämiseen, pelastustoimen rahoituksen kehittämiseen sekä henkilöstö- ja taloustilastojen koontiin liittyen.