Näytetään 1 - 10 kaikkiaan 100 hakutuloksesta

Opas hyvinvointialueen pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisyn taksojen laatimiseksi

Oppaassa on koottuna hyvinvointialueen pelastusviranomaisen tehtävät, mistä maksun voi periä ja esitykset maksujen määräytymisen perusteille. Oppaan tarkoituksena on ohjata maksujen määräytymisen yhdenmukaistamiseen ja asiakkaiden tasapuoliseen ja yhdenvertaisen kohtelun perusteisiin. Työryhmän laatima työ on esitys ja lopullisen päätöksen maksullisista suoritteista, niiden määrittämisestä ja suuruudesta tekee kunkin hyvinvointialueen aluevaltuusto.

Opas on valmistunut toukokuussa 2024.

Turvallisesti kaiken ikää -webinaarin 30.5.2024 esitysmateriaalit

Turvallisesti kaiken ikää -ohjelman paloturvallisuuden toimenpiteiden seurannan webinaarin 30.5.2024 esitysmateriaalit ohessa. Seuraava webinaari järjestetään marraskuussa 2024.

Webinaarin 30.5.2024 esitykset 

Feeniks 01/2024

Pelastuslaitosten Kumppanuusverkoston Feeniks -uutiskirje 01/2024. Julkaistu 30.5.2024.

Ensihoitopalveluiden uhka- ja väkivaltatilanteet Suomessa vuonna 2023

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Ensihoitopalvelut-palvelualueen koonti ensihoitopalveluiden uhka- ja väkivaltatilanneilmoituksista Suomessa vuonna 2023. 

Lisätiedot: Jukka Lehtola, ensihoitomestari, Itä-Uudenmaan pelastuslaitos, jukka.lehtola (ät) pelastustoimi.fi, 040 1471090. 

Turvallisuussuosituksia sähkötöihin

Tukesin sivulla on julkaistu Usein kysytyt kysymykset -osiossa turvallisuussuosituksia sähköasennusten ja muiden sähkötöiden tekemiseen. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Turvallisuuspalvelut palvelualueen Rakenteellisen paloturvallisuuden asiantuntijaverkosto on osallistunut kodin akkuihin ja akustoihin liittyvien turvallisuussuositusten valmisteluun.

Linkki turvallisuussuosituksiin:  Sähkötyöt - usein kysytyt kysymykset | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Suositukset julkaistu toukokuussa 2024.

Opas nestekaasun turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin ravintoloissa

Tämä opas on tarkoitettu ravintolan toiminnanharjoittajalle nestekaasun turvalliseen käsittelyyn ja varastointiin ravintolassa.

Opas on julkaistu helmikuussa 2024.

Perhehoidon poistumisturvallisuusselvitys

Perhehoidon poistumisturvallisuusselvitys -lomake.

Lomake julkaistu maaliskuussa 2024.

Perhehoidon asumisturvallisuuden tarkistuslista

Perhekodin asumisturvallisuuden tarkistuslista on tarkoitettu helpottamaan paloturvallisuuden ja tapa-turmavaarojen arviointia perhekodeissa. Tarkistuslista on suunniteltu perhekodin tarpeisiin.

Perhehoidon poistumisturvallisuusselvitys -lomake.

 

Tarkistuslista on julkaistu maaliskuussa 2024.

Ilmoituslomake vaarallisen kemikaalin teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettamiseen ja keskeyttämiseen

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston lomake, jolla ilmoitetaan vaarallisen kemikaalin teollisen käsittelyn ja varastoinnin lopettaminen tai keskeyttäminen vuotta pidemmäksi ajaksi. 

Lomake on valmistunut marraskuussa 2023.

Opas asunnosta olevasta palonvaarasta tai onnettomuusriskistä ilmoittamiseen

Tämä opas on tarkoitettu ilmoitusvelvollisille viranomaisille ja henkilöille, joiden tulee tehdä pelastusviranomaiselle ilmoitus asunnossa olevasta palonvaarasta tai onnettomuusriskistä. Mikäli asukkaat tai omaiset havaitsevat riskejä asunnossa, oppaan ohjeilla he voivat pienentää havaittuja riskejä.

Opas on julkaistu maaliskuussa 2024.