Tietoa pelastuslaitosten toimintaa ohjaavasta lainsäädännöstä

 

Lainsäädäntö ohjaa pelastuslaitosten tuottamia palveluita

Keskeisin toimialaa ohjaava laki on Pelastuslaki, jonka mukaan pelastuslaitoksen tulee huolehtia alueellaan:

  1. pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, neuvonnasta ja turvallisuusviestinnästä, jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa;
  2. pelastustoimen valvontatehtävistä;
  3. väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä;
  4. pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä.

Lisäksi pelastuslaitos voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos siitä on sovittu sairaanhoitopiirin kanssa sekä tukea pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua ja varautumista, jos siitä on kunnan kanssa sovittu. Pelastuslaitokset huolehtivat alueellaan öljyntorjunnasta sekä muista alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.

Pelastustoimea ohjaavaa muuta ajantasaista lainsäädäntöä löytyy mm. Finlex palvelusta sekä sisäministeriön ylläpitämältä pelastustoimen hallinnonalan toimijoiden yhteiseltä Pelastustoimi.fi sivustolta.