Näytetään 1 - 10 kaikkiaan 21 hakutuloksesta

Lätta, snabb och pop up -tält vid evenemang

Säkerhets- och kemikalieverket (Tukes) och Expertnätverket för evenemangssäkerhet i Räddningsverkens partnerskapsnätverk ger importörer, tillverkare, säljare, återhyrare och evenemangsarrangörer av lätt-, snabb- och pop up -tält samt aktörer som annars använder sådana tält anvisningar om hur de ska användas på ett säkert sätt. I denna anvisning anges de omständigheter som det är nödvändigt att beakta i anvisningarna för och marknadsföringen av produkterna samt i användningen av produkterna och tälten.

Guiden färdigställd i november 2021.

Handbok för säker hantering och upplagring av flytgas i restauranger

Denna handbok är avsedd för verksamhetsutövare inom restaurangbranschen för säker hantering och upplagring av flytgas i restauranger.

Handbok publicerades i februari 2024.

Handbok om anmälan av brandrisk eller annan olycksrisk i bostad

Denna handbok är avsedd för myndigheter och personer, som är skyldiga att underrätta räddningsmyndigheten om risk för brand eller annan olycka i en bostad. Åt boende eller anhöriga som upptäcker risker i en bostad ger handboken råd hur man kan minska riskerna.

Handboken publicerades i mars 2024.

Mall för en räddningsplan

Syftet med mall för en räddningsplan är att vägleda den personal som är involverad i genomförandet av evenemanget i säkerhetsfrågor och att tydliggöra säkerhetsansvar och skyldigheter.

De aktörer som deltar i genomförandet av det offentliga evenemanget åtar sig att följa räddningsplanen och använda den för att förbättra allas gemensamma säkerhet!

Mallen har uppdaterats i oktober 2020.

Anmälningsformulär för att avsluta och avbryta industriell bearbetning och lagring av en farlig kemikalie

Formen, som används för att förklara upphörande eller avstängning av industriell bearbetning och lagring av en farlig kemikalie under en längre period än ett år.

Blanketten har fyllts i i november 2023.

Anmälan om upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel (smal)

Detta är en anmälningsblankett till aktören om förvaring av fyrverkeripjäser i samband med försäljningen. Ett kortfattat anmälningsblankett får användas om de villkor som anges i formuläret är uppfyllda. I annat fall ska en omfattande anmälningsblankett användas. 

Blanketten uppdaterades i november 2020.

Anmälan om upplagring av fyrverkeripjäser i samband med handel (bred)

Detta är en anmälningsblankett till aktören om förvaring av fyrverkeripjäser i samband med försäljningen.

Blanketten uppdaterades i november 2020.

Trygg i ditt eget hem

I handboken Trygg i ditt eget hem finns anvisningar om hur du skall öka brandsäkerheten i ditt hem. Handboken innehåller också anvisningar om hur du bör handla i en nödsituation. På handbokens bakpärm finns en minneslista som du kan använda för att bedöma din säkerhet.

Uppdaterad i juni 2022.

Anvisning för att minska antalet felaktiga brandlarm

I anvisningen presenteras åtgärder för att förebygga och minska antalet felaktiga brandlarm.
De föreslagna åtgärderna och aspekterna att beakta är inte heltäckande, eftersom
situationerna kan vara av mycket varierande slag. I anvisningarna har man dragit nytta av
räddningsmyndigheternas praktiska erfarenheter, en nationell anvisning för planering och
installation av brandlarmanläggning som baserar sig på en europeisk standard samt
sakkunskapen hos Utvecklingsgruppen för brandskyddsteknik, som koordineras av
Räddningsbranschens Centralorganisation i Finland.

I anvisningen redogörs också kort för grunderna för fastställandet av avgifter för felaktiga
brandlarm, om förutsättningarna för att ta ut avgifter och om faktureringsprocessen vid
felaktiga brandlarm.

Anvisningen har publicerats 10.5.2023.

Brandsäkerhetsanvisning för fotoelektriska solenergisystem

Syftet med den här anvisningen är att informera myndigheterna och dem som äger, konstruerar och bygger solenergisystem om de relaterade riskerna och de viktigaste säkerhetsbestämmelserna och säkerhetsanvisningarna och att ge rekommendationer ur räddningsväsendets synvinkel för att möjliggöra räddningsarbete med hänsyn till räddningspersonalens arbetssäkerhet och en hög brandsäkerhet. Anvisningen tar upp konstruktionen, byggandet, användningen och underhållet av nya fotoelektriska solenergisystem. På befintliga system kan anvisningarna tillämpas i den mån det är möjligt som en rekommendation när säkerhetsförbättringar görs.

 

Den här anvisningen kan tillämpas på alla fotoelektriska solenergisystem som är fast installerade på byggnader och på fristående solenergisystem för elproduktion, oavsett deras storlek. Alla installationer är inte tillståndspliktiga, och då är det den som genomför projektet som ska bedöma riskerna och se till att säkerhetsnivån uppnås.

Publicerades i januari 2023.