Opas hyvinvointialueen pelastusviranomaisen onnettomuuksien ehkäisyn taksojen laatimiseksi

Oppaassa on koottuna hyvinvointialueen pelastusviranomaisen tehtävät, mistä maksun voi periä ja esitykset maksujen määräytymisen perusteille. Oppaan tarkoituksena on ohjata maksujen määräytymisen yhdenmukaistamiseen ja asiakkaiden tasapuoliseen ja yhdenvertaisen kohtelun perusteisiin. Työryhmän laatima työ on esitys ja lopullisen päätöksen maksullisista suoritteista, niiden määrittämisestä ja suuruudesta tekee kunkin hyvinvointialueen aluevaltuusto.

Opas on valmistunut toukokuussa 2024.