ilotulitus

Ilmoitus ilotulitteiden käytöstä

Muistathan tehdä pelastusviranomaiselle ilmoituksen ilotulitteiden käytöstä hyvissä ajoin ennen suunniteltua käyttöä! 

Ilotulitteiden käyttö on sallittua ilman kirjallista ilmoitusta ja päätöstä vain vuodenvaihteessa 31.12. klo 18:00 - 1.1. klo 02:00 välisenä aikana. Muina ajankohtina käyttö vaatii kirjallisen ilmoituksen. Ilmoitusvelvoite perustuu lakiin vaarallisten kemikaalien ja räjähteiden käsittelyn turvallisuudesta 3.6.2005/390, 91§-92§.

Ilmoituslomake löytyy Tietopankista