Lagring av flytande bränslen på arbetsplatser och i terräng samt transport av dem på väg

Räddningsverkens partnerskapsnätverk, Tukes och Lahden ympäristöpalvelut uppdaterade handboken år 2021 så att den motsvarar säkerhetskraven i handboken Kemikaalivuotojen ja sammutusjätevesien hallintaopas. Genom att uppfylla de säkerhetskraven uppfyller man de allmänna kraven i lagstiftningen om kemikaliesäkerhet och i miljölagstiftningen. Aktörer som är skyldiga att ansöka om miljötillstånd och aktörer som har registrerat sin verksamhet ska iaktta de gällande tillståndsvillkoren.

Flytande bränslen används som energikälla för maskinarbete och är därmed nödvändiga i produktionsverksamhet. Vid maskinentreprenad och markbyggnad, inom jord- och skogsbruket samt inom torvproduktionen brukar den plats där verksamheten bedrivs finnas långt borta från egentliga distributionsstationer för flytande bränsle, så aktörerna lagrar själva det bränsle som de behöver, och ofta transporterar de det också.