Upplagring av bränslen i farmartankar på lantgårdar

Guiden har uppdaterats av Kumppanuusverkosto år 2020. Guiden innehåller bland annat en checklista för farmartankar, en guide för inköp av ny cistern samt information om myndighetskrav för oljecisterner och oljelagring. Checklistan gör det möjligt för ägaren / innehavaren av tanken att själva kontrollera säkerheten av bränsleförvaringen. Det finns också modellbilder i guiden.

I Finland finns ett stort antal bränslecisterner som är placerade ovan jord (farmartankar) och som används som distributionsplatser för arbetsmaskiner, bränsletankar för maskiner och utrustning samt för annan bränsleförvaring. De är särskilt vanliga på landsbygden och i jordbruket. Farmartankar förorsakar årligen många oljeutsläpp. Typiska olyckor är läckage i cistern, skada i slangen, kollision med cistern häverteffekten och stöld. Vid stöld är häverteffekten oftast orsaken till oljeläckaget.