Handbok i kemikaliesäkerhet för lantgårdar

Den här handboken uppdaterades 2021 inom ramen för ett projekt som var gemensamt för Räddningsverkens partnerskapsnätverk. Handboken kan delas ut t.ex. i samband med inspektioner som räddnings- och miljömyndigheterna utför samt vid kurser och på mässor. Den kan också skrivas ut för eget bruk från webben.

Ändamålsenlig lagring av kemikalier på platser som är avsedda för ändamålet minskar risken för olyckor och miljöförorening samt förbättrar den allmänna säkerheten. Om kemikalier hamnar i marken kan det leda till att grundvattnet förorenas eller fiskar i sjöar och vattendrag dör. I handboken har det samlats information om de vanligaste kemikalier som används på gårdarna. Avsikten har varit att underlätta för den som driver gården genom att kort och koncist berätta om kemikalierna.