Åtgärder i anslutning till urbruktagande av en oljecistern

Detta korta meddelande ger anvisningar om åtgärder i anslutning till urbruktagandet av en cistern som använts för oljeuppvärmning.

Ägare till småhus som används som bostad året runt erbjuds statsunderstöd år 2020–2022 för att ta bort och ersätta oljeuppvärmningssystemet med andra uppvärmningsformer. 

Mer information om statsunderstödet (välj ”På svenska”):
https://www.ely-keskus.fi/avustus-oljylammityksen-vaihtajalle-ukk