Vedyn käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus

Tukesin sivustolla on julkaistu vedyn tuotanto-, siirto- ja jakelumuotoja ja turvallisia ratkaisuja näiden toteuttamiseen esittelevä opas.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Turvallisuuspalvelut palvelualueen Kemikaalivalvonnan asiantuntijaverkosto on osallistunut oppaan valmisteluun.

Oppaan tarkoituksena on antaa perustietoa vedystä ja sen vaaroista sekä vedyn erityisominaisuuksista huomioitavaksi vedyn tuotannossa ja käytössä. Tavoitteena on myös selkeyttää viranomaisvaatimuksia vetylaitosten ja jakeluasemien sijoituksessa, sekä esitellä turvallisuusnäkökohtia suunnittelussa huomioon otettavaksi. Opas keskittyy vedyn tuotantoon ja käyttöön, ja esim. kuljetukseen ja sen turvallisuusvaatimuksiin ei tässä oppaassa oteta kantaa.

Linkki oppaaseen: Vedyn käsittelyn ja varastoinnin turvallisuus | Turvallisuus- ja kemikaalivirasto (Tukes)

Opas on julkaistu tammikuussa 2024.