Tilapäismajoituksen turvallisuusjärjestelyt kokoontumistiloissa

Ohjeen tavoitteena on esittää turvallisuusjärjestelyt, joilla tilapäismajoitus voidaan turvallisesti järjestää pelastustoimen lainsäädännön näkökulmasta. Tavoitteena on myös pelastuslaitosten toimintamallien yhdenmukaistaminen. Ohje tulee voimaan 24.3.2022 ja sitä noudatetaan tämän jälkeen vireille tulleissa tilapäismajoituksissa. Ohje korvaa edellisen 3.11.2015 laaditun ohjeen.