Instruktioner för placering av den primärsläckningsutrustningen i byggnaden

Den här anvisningen har utarbetats av en grupp sakkunniga inom den strukturella brandsäkerheten för räddningsverkens partnerskapsnätverk, var man anger räddningsmyndighetens syn på tillräcklig mängd primärsläckningsutrustning i en byggnad. Anvisningen tillämpas från fall till fall, exempelvis när byggnadstillsynsmyndigheten begär ett utlåtande från räddningsmyndigheten om bygglov för ett byggprojekt. Genom att ta i bruk anvisningen i räddningsverken förenhetligas räddningsmyndigheternas praxis vid krav på primärsläckningsutrustning i byggnader som stöder på räddningslagen.

Anvisningarna har uppdaterats den 19 april 2023.