Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto 2022

palomies kiikaroi järvellä

Esityksessä kootusti tietoa Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toiminnasta.

  • Pelastuslaitoksen kumppanuusverkosto on pelastuslaitosten vapaaehtoinen yhteistyöverkosto
  • Toiminta perustuu Kuntaliiton ja pelastuslaitosten väliseen palvelusopimukseen.
  • Kumppanuusverkoston toiminta perustuu työjärjestykseen ja toimintaohjeeseen.
  • Kumppanuusverkostossa työskentelee oman toimen ohella pelastuslaitosten asiantuntijoita yli 300 henkilöä sekä päätoimisesti 2,7 henkilöä.
  • Verkoston kaikki tuotokset ovat kaikille pelastuslaitoksille yhteisiä.