Kotitalouksien ladattavien laitteiden tulipalot 2022

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston Palontutkinnan asiantuntijaverkoston teematutkinnassa 2022 keskityttiin tutkimaan kotitalouksien ladattavista laitteista 1.6.2022-31.1.2023 välisenä aikana aiheutuneita onnettomuustilanteita. Tarkoituksena oli kerätä tietoa millaisissa olosuhteissa erilaiset laitepalot syttyvät ja millaisia vaaratilanteita palot aiheuttavat. Teematutkinnan ulkopuolelle rajattiin sellaiset ladattavat liikkumisvälineet, jotka vaativat rekisteröinnin.

Teematutkinnan avuksi laadittiin erillinen joukko kysymyksiä, joilla pyrittiin keräämään sellaista tietoa, jota ei normaalisti löydy Pelastustoimen resurssi- ja onnettomuustilasto Pronton onnettomuus- tai palontutkintaselosteilta. Tiedon keräämiseen hyödynnettiin Pronton palontutkintaselosteella olevia teematutkinnan tietokenttiä.

Teematutkinnan tueksi Tukes teetätti erillisen teematutkintaan liittyvän kyselytutkimuksen, jonka tulokset on sisällytetty tähän raporttiin.

Raportti julkaistu kesäkuussa 2023.