Ohjeita vaarallisten kemikaalien myymäläsäilytykseen

Tarkentavia ohjeita vaarallisten kemikaatien myymäläsäilytykseen.

Mikäli kiinteistössä säilytetään tai varastoidaan palavia nesteitä tai kaasuja siinä laajuudessa, että paloturvakaappien hankkiminen mainituille tuotteille on tarpeen, pyydetään huomioimaan että hankittavat kaapit ovat nimenomaan palavien nesteiden säilytykseen tarkoitettuja kaappeja....