Anmälan om liten industriell hantering och lagring av farliga kemikalier

Anmälan om liten industriell hantering och lagring av farliga kemikalier

Anmälan med bilagor ska i två exemplar lämnas in till räddningsverket minst en månad innan verksamheten inleds. Vi rekommenderar att du lämnar in anmälan så tidigt som möjligt.