login

                   

 

Suomen Kuntaliitto on maamme kaikkien kuntien ja kaupunkien kaksikielinen edunvalvonta-, palvelu- ja kehittämisjärjestö.  Mukana toiminnassa ovat myös maakuntien liitot, sairaanhoitopiirit, muut kuntayhtymät sekä kuntataustaiset osakeyhtiöt. Kuntaliitto on näköalapaikka koko kuntakentän toimintaan.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on Suomen kaikkien 22 pelastuslaitoksen vapaaehtoinen yhteenliittymä, jonka tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että tuotetut palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.

Pelastuslaitosten lähitulevaisuuden haasteena on maakunnalliseen kokonaisuuteen siirtyminen sekä pelastustoimen uudistushankkeen kautta koko toimialan kehittäminen. Pelastuslaitoksilla on yhteisiä intressejä ja verkosto toimii näiden käsittelyalustana. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimihenkilöt ovat kaikessa toimialaan liittyvissä asioissa näköalapaikalla ja vaikuttamisen keskiössä.

 

Kuntaliitto ja pelastuslaitosten kumppanuusverkosto hakevat

KOORDINAATTORIA

määräaikaiseen työsuhteeseen 1.8.2018-31.12.2019 väliselle ajalle. Koordinaattorin tehtävänä on tukea ja kehittää pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintaa. Lisäksi koordinaattori huolehtii omalta osaltaan pelastuslaitosten edunvalvonnasta ja pelastuslaitosten yhdenmukaisen tekemisen tukemisesta.

Hakijalta edellytämme:

  • tehtävään soveltuvaa korkeakoulutasoista tutkintoa
  • laaja-alaista pelastustoimen tuntemusta ja työkokemusta
  • hyviä tietoteknisiä valmiuksia
  • hyviä vuorovaikutustaitoja sekä kykyä verkostomaiseen työskentelyyn
  • hyvää suomen kielen suullista ja kirjallista taitoa
  • viestinnän valmiuksia
  • suostumusta turvallisuusselvityksen tekemiseen

Lisäeduksi katsomme:

  • ruotsin ja englannin kielen vähintään tyydyttävän suullisen ja kirjallisen taidon
  • pelastusalan koulutuksen sekä muun tehtävän hoitamista tukevan koulutuksen ja työkokemuksen

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston koordinaattori työskentelee pääsääntöisesti Kuntatalossa Helsingissä. Hakemukset pyydämme toimittamaan 22.5.2018 klo 15:00 mennessä sähköpostitse osoitteeseen kirjaamo@kuntaliitto.fi tai postitse Suomen Kuntaliitto, Kirjaamo, Toinen linja 14, 00530 HELSINKI.

Lisätietoja esim. tehtävän sisällöstä, palkkauksesta ja työyhteisöstä:

Vesa-Pekka Tervo, pelastustoimen kehittämispäällikkö, puh. 040 719 7150, email: vesa-pekka.tervo@kuntaliitto.fi
Jaakko Pukkinen, pelastusjohtaja, pelastusjohtajien puheenjohtaja, puh. 040 489 2299, email: jaakko.pukkinen@kokkola.fi