login

SELVITYS ALUEELLISEN PELASTUSTOIMEN SYNNYSTÄ

Selvitystyössä koottiin aineistoa ja tehtiin yhteenveto siitä, miten yksittäisten kuntien ylläpitämästä pelastustoimen järjestelmästä tultiin alueelliseen pelastustoimen järjestelmään. Työn pääpaino oli 1990-luvulla ja sen jälkeen tapahtuneen kehityksen tarkastelussa aina 2010-luvun alussa tapahtuneeseen Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston syntyyn saakka. Lisäksi selvitykseen on liitetty Pekka Myllyniemen vuonna 1999 kirjoittama tarkastelu pelastustoimen kehityksen kaarista tätä aikaisemmalta ajalta.

Selvityksessä on runsaasti lainauksia ja viittauksia asiakirjoihin, joilla oli merkittävää vaikutusta pelastustoimen kehitykseen. Suuri osa näistä asiakirjoista on koottu selvityksen liiteaineistoon. Lisäksi erilliseen liiteaineistoon on koottu 245 Palontorjunta / Pelastustieto -lehden artikkelia, pääkirjoitusta ja kolumnia vuosilta 1990–2010 kuvaamaan alalla tuolloin käytyä keskustelua.

Kyseiset Pelastustiedon artikkelit löytyvät zipattuina täältä:

Pelastustieto 1990-1993
Pelastustieto 1994-1997
Pelastustieto 1998-1999
Pelastustieto 2000-2001
Pelastustieto 2002-2003
Pelastustieto 2004-2010

Selvitysraportti koostuu kuudesta osasta, joista kutakin voi lukea itsenäisenä kokonaisuutena:

1. Tehokas pelastustoimi lähellä ihmistä - Pelastustoimen kehitys Suomessa (Pekka Myllyniemi 17.9.1999)
2. Katsaus lainsäädäntöön
3. Valtiollistamisen hyökyaallot
4. Yhteistoiminta - valtiollistamisen vaihtoehto
5. Pelastustoimen alueiden muodostaminen
6. Pelastuslaitosten kumppanuusverkon kehittyminen

Selvityksen lopussa on lyhyt yhteenveto tapahtuneesta kehityksestä ja tekijän, evp. kehittämispäällikkö Markku Haikon, näkemyksen mukainen pieni katsaus tulevaisuuden haasteisiin.

Selvitysraportin voit ladata täältä.

Selvityksen julkistettiin alueellisten pelastuslaitosten 10 -vuostis juhlaseminaarissa 4.9.2014 Jyväskylän Paviljongissa.

evp. pelastusylijohtaja Pentti Partanen
Markku Haiko esitteli selvityksen
Pelastusjohtaja Vesa Parkko piti kommenttipuheenvuoron
Apulaiskaupunginjohtaja Juha Isosuo kommentoi selvitystä

 

Takaisin julkaisuihin
Takaisin materiaaleihin