login

Kehittämis- ja tutkimushenkilöiden verkosto koostuu pelastuslaitosten yhteyshenkilöistä sekä Kuntaliiton pelastustoimen kehittämispäälliköstä. Verkostotapaamisiin kutsutaan lisäksi asiantuntijoiksi läheisten yhteistyökumppaneiden edustajia.

Tämän henkilöverkoston tehtäviksi on määritelty:

  1. Levittää pelastuslaitoksissa tehtyjen kehittämis- ja tutkimushankkeiden tuloksia kaikkien pelastuslaitosten käyttöön. 
  2. Tiedottaa pelastuslaitoksessa suunnitteilla olevista kehittämis- ja tutkimushankkeista muille pelastuslaitoksille, tällä pyritään vähentämään päällekkäistä työtä.
  3. Ylläpitää pelastuslaitosten kehittämis- ja tutkimussuunnitelmaa, kyseessä oleva lista muodostuu pelastuslaitosten arjesta kumpuavista aiheista.
  4. Tarvittaessa avustaa soveltuvalla tavalla pelastusjohtajien hallitusta PSR:n erityisavustushakemusten arvioinnissa.
  5. Mikäli Sm perustaa tutkimus- ja kehittämiskeskuksen esim. Pelastusopiston yhteyteen, tämä verkosto tukee myöhemmin sovittavalla tavalla sen toimintaa.

LISÄTIETOA:

Tausta pelastuslaitosten kehittämis- ja tutkimushenkilöiden verkoston perustamiselle
Keskeneräinen luonnos pelastuslaitosten kehittämis- ja tutkimusaiheista
Kehittämis- ja tutkimushenkilöiden jäsenluettelo

Takaisin tukipalveluiden sivulle
Takaisin kumppanuusverkoston sivulle