login

LAUSUNNOT JA KANNANOTOT

Pelastuslaitoksen kumppanuusverkoston yhteiset lausunnot, kannanotot ja kirjeet:

Kumppanuusverkoston lausunnot 2016: NetLausunnot2016.zip

2017: Lausunnot2017web.zip

2018: Lausunnot2018web.zip

Diaari: Pel_diaari.xlsx (8.4.2018)

17.10.2016 Pelastustoimintapalveluiden esitys Liikenneviraston tunnusten muuttamiseksi
18.12.2015 Kumppanuusverkoston yhteinen lausunto vaaratiedotteiden ennakkovälittämisestä 
18.6.2015 Pelastuslaitosten yhteinen lausunto Hankintalain mietinnöstä
13.5.2015 Pelastuslaitosten yhteinen lausunto TUVE-asetuksesta
18.2.2015 Pelastusjohtajien lausunto Erican tietoaineiston luokittelusta
3.12.2014 Pelastusjohtajien kirje Sisäministeriölle Hätäkeskuslaitoksen tuottamista palveluista 
29.8.2014 Pelastusjohtajien selvitys hallintolain muuttamiseen liittyvistä pelastusviranomaisen asioista ja niiden käsittelyajoista
2.6.2014 Pelastusjohtajien hallituksen kannanotto PERA -hankkeen merkityksestä
28.5.2014  Pelastusjohtajien kirje pelastuslaitosten säästöjen seurannasta
28.5.2014 Pelastusjohtajien kannanotto itsemäärämisoikeuden vahvistamisen -lakiluonnokseen
26.5.2014 Pelastusjohtajien lausunto Pelastuslain 104 §:n muuttamiseen 
14.4.2014 Pelastusjohtajien kannanotto KEJO-tarjouspyyntöön
15.3.2014 Kuntaliiton muistio ehdotetun alueuudistuksen muutoskustannuksista 
12.2.2014 Pelastusjohtajien kirje tuulivoimaloiden kaavalausunnoissa huomioitavista asioista
12.2.2014 Pelastustusjohtajien ja Kuntaliiton kirje KEJO-käyttökustannusten arvioinnista 
17.1.2014 Pelastusjohtajien kannanotto ITC-hankkeiden koordinointiin 
19.12.2013 Pelastusjohtajien kannanotto hallituksen rakenneuudistuksen toteutusaikatauluun 
13.11.2013 Pelastusjohtajien kannanotto Sm esitykseen pelastuslaitosten rakenneuudistuksesta
14.10.2013 Pelastusjohtajien lausunto Poliisilain muuttamisesta
12.9.2013 Pelastusjohtajien kirje KEJOn käyttöönoton valmistelusta
16.8.2013 Pelastusjohtajien kanta KEJO-rahoitusmomentin muuttamiseen
29.4.2013 Pelastusjohtajien lausunto palvelutasopäätöksen ohjeesta 
19.4.2013 Pelastusjohtajien lausunto PSR-strategiasta
21.2.2013 Pelastusjohtajien kirje itc-pääkäyttäjistä 
20.2.2013 Pelastusjohtajien lausunto henkilöstön hälyttämisjärjestelyistä
11.12.2012 Pelastusjohtajien lausunto SIM-kortittomien hätäpuheluiden käsittelystä 
30.10.2012 Pelastusjohtajien kannanotto Opetussuunnitelman muutokseen 
22.10.2012 Pelastusjohtajien lausunto KEJO yhteistyöpöytäkirjasta 
11.10.2012 Pelastusjohtajien lausunto oikaisuvaatimusmenettelystä 
24.9.2012 Pelastusjohtajien lausunto Ikääntyneiden asumisohjelmasta 
13.6.2012 Pelastusjohtajien lausunto TUVE-lakiehdotuksesta 
13.6.2012 Pelastusjohtajien kirje Feeniks-tunnuksen käyttöönottamisesta 
11.6.2012 Pelastusjohtajien lausunto KEJO vaatimustenmäärittelystä 
22.4.2012 Pelastusjohtajien kirje KRIVAT-hankkeeseen nimeämisestä
23.3.2012 Pelastusjohtajien lausunto toimintavalmiusohjeesta 
8.3.2012 Pelastusjohtajien lausunto ensihoitopalveluiden mallisopimuksesta
5.5.2011 Pelastusjohtajien lausunto virkapukuasetuksesta
24.3.2011 Pelastusjohtajien lausunto Pelastuslaista
28.2.2011 Pelastuslaitosten lausunto E1:stä
28.2.2011 Pelastuslaitosten lausunto E1:stä, allekirjoitukset
16.11.2010 Pelastusjohtajien lausunto Pelastusasetuksesta