login

KUMPPANUUSVERKOSTON TOIMINTA

Kumppanuusverkoston toiminta perustuu työjärjestykseen. Työjärjestyksen pohjalta on muodostettu verkoston toimintaohje. Verkoston kotipesä on yhteistyösopimuksella Kuntaliitto Palvelut Oy:ssä. Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston toimintaa ohjaa pelastusjohtajien hyväksymä strategia 2019-2021.

Kumppanuusverkoston toiminta on jaettu neljään palvelualueeseen. Palvelualueiden jäsenistö koostuu pelastuslaitosten johtoryhmätason toimijoista, jotka vastaavat omassa työssään kyseenomaisista palvelualueista. Palvelualueita johtavat pelastusjohtajat. Sihteerit ovat samasta pelastuslaitoksesta, kuin palvelualueita johtavat pelastusjohtajatkin.

Palvelualueilla haetaan yhdenmukaisia linjauksia ja toimintamalleja sekä pyritään kehittämään pelastuslaitosten toimintaa vastaamaan muuttuvaa toimintaympäristöä. Palvelualueilla on vuosittain määritellyt kärkihankkeet. Kumppanuusverkoston perimmäisenä tavoitteena on kehittää pelastuslaitosten toimintaa siten, että tuotetut palvelut kansalaisille ovat laadukkaita, tehokkaita, taloudellisia ja perustuvat yhdenmukaiseen tulkintaan voimassa olevista säädöksistä ja määräyksistä.

Palvelualueen puheenjohtaja voi perustaa määräaikaisia työryhmiä ratkomaan jotain tiettyä tehtävää ja tekemään ehdotuksia yhteisiksi toimintamalleiksi. Verkostomainen työtapa sitouttaa osallistujansa paremmin kuin vanhakantainen yksipuolinen sanelu. Jäseniksi työryhmään kutsutaan alan johtavia asiantuntijoita riippumatta siitä ovatko he pelastuslaitoksen palveluksessa vai eivät. Kumppanuusverkostossa on työskennellyt työryhmiä muun muassa salassa pidettävän aineiston, riskianalyysin, valvontasuunnitelman, turvallisuusviestinnän, ensihoidon varusteiden, varautumisen ja palontutkinnan parissa.

Pelastuslaitosten kumppanuusverkosto on tunnistettu muiden yhteistyötahojen puolelta tärkeäksi kumppaniksi. Tästä on osoituksena verkostolle tehdyt nimeämispyynnöt erinäisiin hankkeisiin, työ-, ohjaus- ja johtoryhmiin.

Valitse vasemmasta valikosta palvelualue, johon haluat tutustua lähemmin.
 

KUMPPANUUSVERKOSTON JOHTO

 

Pelastuslaitosten kumppanuusverkoston ylin päättävä elin on 3-4 krt vuodessa kokoontuva pelastusjohtajien kokous. Pelastusjohtajien hallitus on toimeenpaneva elin, jonka koostumus vuonna 2018 on seuraava: pelastusjohtajien puheenjohtaja Jaakko Pukkinen, varapuheenjohtaja Simo Wecksten, palvelualueiden puheenjohtajat (4) ja sihteeri Vesa-Pekka Tervo.

 

KUMPPANUUSVERKOSTON TYÖNTEKIJÄT

Pelastuslaitosten kumppanuusverkostossa työskentelevät täysi- tai osa-aikaisesti seuraavat henkilöt.

  • Kumppanuusverkoston "toiminnanjohtaja", pelastustoimen kehittämispäällikkö Vesa-Pekka Tervo (2016-2019, kustannukset Kuntaliitto 30 %, pelastuslaitokset 70 %)
  • Kumppanuusverkoston koordinaattori Terhi Virtanen (8/2018-2019, kustannukset 100 % pelastuslaitokset)
  • Pelastustoimen yhteinen ICT-hanke (projektipäällikkö Jukka Kangasvieri, Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pelastuslaitos)

Lisäksi teemme läheistä yhteistyötä kuntien varautumista ja jatkuvuudenhallintaa kehittävän KUJA2 -hankkeen kanssa. Hankkeen rahoittaa Huoltovarmuuskeskus. KUJA2 -hankkeen projektipäällikkönä toimii Aki Pihlaja Kuntaliitosta.

 

LISÄTIETOA PELASTUSLAITOKSEN KUMPPANUUSVERKOSTOSTA

Pelastuslaitosten valtakunnallinen yhteistyö käynnistyi jo vuonna 2002 alueellista järjestelmää valmisteltaessa ja pelastusjohtajat muodostivat vuonna 2003 oman rekisteröimättömän yhdistyksensä, Suomen pelastusjohtajat. Samoihin aikoihin myös sisäasiainministeriön pelastusosasto käynnisti informaatio-ohjausta varten sektoritoiminnan. Toiminnasta saadut myönteiset kokemukset loivat hyvän pohjan yhteistyön kehittämiselle.

Kesällä 2007 pelastuslaitokset käynnistivät Pelastuslaitosten kumppanuushankkeen, johon saatiin Palosuojelurahastolta 50 % rahoitusosuus. Projektipäällikkö Piia Vähäsalo kartoitti pelastuslaitosten tarpeet ja odotukset yhteistyölle ja hänen johdollaan luotiin vuosina 2007 - 2009 pohja nykymuotoiselle pelastuslaitosten kumppanuusverkostolle. Vähäsalon kirjoittama loppuraportti: Pelastuslaitosten verkko yhteistyön alustana -loppuraportti.

Muita tausta-aineistoja on ladattavissa seuraavista linkeistä:

Kumppanuusverkoston esittely 2018.pdf