login

Suomessa toimii 22 pelastuslaitosta, jotka tuottavat 24/7/365 turvallisuuspalveluita kaikkialla Suomessa. Tämän lisäksi Ahvenanmaalla pelastustoimi on poikkeusolojen väestönsuojelua lukuun ottamatta järjestetty maakunnan omalla lainsäädännöllä. Pelastuslaitokset ovat kunnallisia toimijoita eli kunnat omistavat ja maksavat niiden kulut.

 

PELASTUSLAITOKSEN TULEE HUOLEHTIA ALUEELLAAN:

  1. pelastustoimelle kuuluvasta ohjauksesta, valistuksesta ja neuvonnasta (turvallisuusviestintä), jonka tavoitteena on tulipalojen ja muiden onnettomuuksien ehkäiseminen ja varautuminen onnettomuuksien torjuntaan sekä asianmukainen toiminta onnettomuus- ja vaaratilanteissa ja onnettomuuksien seurausten rajoittamisessa
  2. pelastustoimen valvontatehtävistä
  3. väestön varoittamisesta vaara- ja onnettomuustilanteessa sekä siihen tarvittavasta hälytysjärjestelmästä
  4. pelastustoimintaan kuuluvista tehtävistä

lisäksi pelastuslaitos:

  • voi suorittaa ensihoitopalveluun kuuluvia tehtäviä, jos siitä on sovittu sairaanhoitopiirin kanssa;
  • tukee pelastustoimen alueeseen kuuluvan kunnan valmiussuunnittelua ja varautumista, jos siitä on kunnan kanssa sovittu;
  • huolehtii akuutista öljyntorjunnasta ja muistakin muussa laissa alueen pelastustoimelle säädetyistä tehtävistä.

 

LINKIT PELASTUSLAITOSTEN NETTISIVUILLE JA SOSIAALISEEN MEDIAAN:

Etelä-Karjalan pelastuslaitos www I Facebook I Twitter I Instagram
Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos www I Facebook
Etelä-Savon pelastuslaitos www I Facebook 
Helsingin pelastuslaitos www I Facebook I Twitter 
Itä-Uudenmaan pelastuslaitos www I Facebook I Twitter I Instagram
Jokilaaksojen pelastuslaitos www I Facebook  
Kainuun pelastuslaitos www I Facebook I Youtube
Kanta-Hämeen pelastuslaitos www I Facebook
Keski-Pohjanmaan ja Pietarsaaren alueen pl www I Facebook I Twitter I Instagram
Keski-Suomen pelastuslaitos www I Facebook  
Keski-Uudenmaan pelastuslaitos www I Facebook  
Kymenlaakson pelastuslaitos www I Facebook I Twitter
Lapin pelastuslaitos www I Facebook 
Länsi-Uudenmaan pelastuslaitos www I Facebook I Twitter I Instagram I Youtube
Oulu-Koillismaan pelastuslaitos www I Facebook I Twitter I Instagram
Pirkanmaan pelastuslaitos www I Facebook I Twitter I Instagram
Pohjanmaan pelastuslaitos www I Facebook 
Pohjois-Karjalan pelastuslaitos www I Facebook Youtube
Pohjois-Savon pelastuslaitos www I Facebook  
Päijät-Hämeen pelastuslaitos www I Facebook I Instagram I Twitter
Satakunnan pelastuslaitos www I FacebookYoutube
Varsinais-Suomen pelastuslaitos www I Facebook I Twitter I Instagram I Youtube